Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Neden Periyodik Kontrol Yapılmalı ?

Türkiye genelinde, konusunda uzman Makine Mühendisleri ve Elektrik Mühendisleri ile, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre Periyodik Muayene yapan, A tipi bağımsız muayene kuruluşu olan firmamız, bu soruya şu maddelerle cevap vermektedir.

- Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek

- Makinelerin kullanım ömrünü uzatabilmek

- Makinelerin güvenle kullanılabilinirliği

- Verimli çalışma koşullarını düzenleyebilmek

- İş kazalarının önüne geçebilmek

- Üretimin verimlendirilmesine katkıda bulunmak

Periyodik Kontrol Zorunlu Mu?

“6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” ile ilişkili olan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” iş yerlerindeki ekipmanların kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Aksi takdirde ceza alınabilir. Periyodik kontrol aralığı genellikle aletlere göre farklılık göstermektedir. Ama belirtilen istisna durumlar haricinde asla bir yılı aşmamalıdır.

Periyodik Kontrol Süresi Nedir?

Aksi belirtilmediği sürece ekipmanların periyodik kontrolleri yılda en az 1 kere yapılmalıdır. 2 kontrol arasındaki azami süre 1 yılı geçemez.

Periyodik Kontrol Nasıl Yapılır?

Periyodik kontrol için şu adımları izlemek gerekmektedir:

- Öncelikle periyodik kontrol başvurusunda bulunmak gerekecektir.

- Daha sonra periyodik kontrolün hangi iş ekipmanına yapılacağı belirtilir.

- İlgili kurumlara teklif gönderilir, görüşme sağlanır.

- Fiyat teklifi kabul edilirse tarih belirlenir.

- Kontrolü yapılacak ekipmana göre ön hazırlıklar gerçekleştirilir.

- Daha sonra periyodik kontroller ve testler yapılır.

- Kontrol formu doldurulur ve imzalanır.

- Kontrol formu firma yetkilisine imzalatılır, bir nüshası ayrıca teslim edilir.

- Kontrol formu raporu düzenlenir.

- Onaylanan rapor firmaya da verilir.

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb.) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Periyodik kontrollerimizi yaptırdığımız halde iş kazası olduğunda ne olur?

Periyodik kontrolleri yapılmış ekipman ile ilgili herhangi bir iş kazası olması durumunda olay yeri müfettişlerce incelenecektir. Müfettişler kullanılan ekipmana ait sicil dosyasını talep eder ve bakım – onarım kayıtları ile periyodik kontrol raporlarını inceleyerek firmanın üzerine düşen hukuki sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

Periyodik kontrolleri yapılmış ve herhangi bir uygunsuzluk yok;

Periyodik kontrollerin düzenli yapılmış olması değerlendirme yapılabilmesi adına tek başına bir kriter değildir. Operatörün eğitimi, günlük, haftalık, aylık, yıllık periyotlarda operatörce kontrollerinin yapılması ve bakımlarına ait kayıtların dosyalanmış olması gerekmektedir.

Periyodik kontrolleri yapılmış ve tespit edilmiş uygunsuzlukları mevcut;

Periyodik kontrollerin düzenli yapılmış olması işletmenin sorumluluğunun bittiği anlamına gelmez. Bakım dosyası, operatör eğitim bilgilerinin yanında var ise periyodik kontrollerde tespit edilen uygunsuzluklarının giderilmiş ve belgelenmiş olması gerekmektedir. Bu uygunsuzlukların giderilmesine dair bir çalışma yapılmaması işletmenin sorumluluklarını yerine getirmemesi şeklinde yorumlanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular arasında cevabını bulamadığınız konularda iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM