Elektrik Panosu Periyodik Kontrolü

Elektrik Panosu Periyodik Kontrolü
Elektrik Panosu Periyodik Kontrolü

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. Ve 10. Maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Bu tesislerin periyodik kontrolü ise aynı yasanın 1485 sayılı iş kanunun 25.11.1973 tarihinde yürürlüğe giren Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük’ün 40. maddesi gereği ZORUNLUDUR. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Topraklama Periyodik Kontrolleri

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, TS EN 61557, TS EN 60439, TS EN 61439 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman mühendislerimiz tarafından yapılır.

Elektrik kontrollerinin standartlarda aksi belirtilmediği sürece periyodik kontrol süresi azami 1 yıldır.

ELTEK MÜHENDİSLİK; bünyesindeki uzman Elektrik Mühendisleri ve kalibre edilmiş kontrol araçları vasıtası ile işletmenizde kullanılan Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatlarının periyodik kontrollerinde TS EN ISO/IEC 17020 standartları kapsamında, yaptığımız periyodik kontroller sonucunda düzenlediğimiz raporlar, iş müfettişleri ve diğer denetleyici makamlar tarafından kabul edilmektedir.

Whatsapp