Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrol

Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrol
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrol

İş kanunu gereği her işveren; iş yerinde çalışanların her şeyden önce can ve mal güvenliğini ve cihazların kullanımlarında güvenliği sağlamakla sorumludur. Bu yükümlülük ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından periyodik kontrollerin 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre yılda en az 1 kez yapılması gerekmektedir.

24/04/2017 tarihli 30047 sayılı resmi gazete ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” nin 14. maddesi revize edilmiş, periyodik kontrol yapan kuruluşlar için akredite zorunluluğu getirilmiştir.

Vinçler, caraskallar, forkliftler, liftler, transpaletler, mobil vinçler, kule vinçler, kurulum ve kullanma koşulları açısından sürekli gözetim altında tutulması gereken iş makinalarıdır. Ülkemizde kaldırma araçlarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza olmaktadır.

Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır. Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da bu cihazların yetkili teknik elemanlar tarafından en az yılda bir kez muayene ve test edilmesini zorunlu tutmaktadır.

Periyodik Kontrolü Yapılan Kaldırma ve İletme Ekipmanları

  • GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ PERİYODİK KONTROLLERİ
  • PORTAL VİNÇ PERİYODİK KONTROLLERİ
  • MOBİL VİNÇ PERİYODİK KONTROLLERİ
  • KULE VİNÇ PERİYODİK KONTROLLERİ
  • DÖNER KOLLU VİNÇ PERİYODİK KONTROLLERİ
  • CARASKAL PERİYODİK KONTROLLERİ
  • TRANSPALET PERİYODİK KONTROLLERİ
  • FORKLİFT PERİYODİK KONTROLLERİ

Whatsapp