Yangın Söndürme Tesisatı Periyodik Kontrolleri

Yangın Söndürme Tesisatı Periyodik Kontrolleri
Yangın Söndürme Tesisatı Periyodik Kontrolleri

Yangında doğabilecek can ve mal kaybını önlemek amacıyla kurulan yangın tesisatı sistemi çok önemlidir. Ülkemizde yaşanan iş kazalarının büyük çoğunluğu yangın ile sonuçlanmakta ve telafi edilemeyecek boyutlarda zararlar oluşturmaktadır. Çalışır bir vaziyette bulunan yangın tesisatı işletmeleri ve tesisleri büyük zararlardan ve de en önemlisi can kayıplarından korumaktadır. Bu sebeple yangın tesisatının periyodik kontrolleri büyük önem arz etmektedir.  Yangın tesisatı sistemi hastanelerde, okullarda, apartmanlarda ve büyük tesislerde kullanılması zorunludur.

Yangın Tesisatı “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne ve “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe” tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır. Yangın Tesisatı periyodik kontrolleri TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 ve NFPA standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol

ELTEK, uzman ekip ve ekipmanları ile akreditasyon kapsamında gerçekleştirdiği Yangın tesisatı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

ELTEK olarak akreditasyon kapsamında periyodik kontrolü gerçekleştirilen yangın tesisatı ekipmanları:

  • Yağmurlama ( Sprinkler ) Sistemi
  • Yangın Su Deposu
  • Yangın Pompa İstasyonu
  • Yangın Hidrant Sistemi
  • Yangın Dolap Sistemi
  • Köpüklü Söndürme Sistemleri
  • Algılama Alarm Sistemleri
  • Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
  • CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri

Whatsapp