İş Hijyen Ölçüm Test ve Analizleri

İş Hijyen Ölçüm Test ve Analizleri
İş Hijyen Ölçüm Test ve Analizleri

İş Hijyeni Ölçüm,Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Ek-1’de iş hijyeni olarak sayılan parametreler aşağıdaki gibi tariflenmektedir. Bu İş Hijyeni Ölçümleri Yönetmelikte de belirttiği gibi yasal olarak sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar yapabilirler. Yönetmelikte ölçümler ile ilgili işveren sorumlulukları deney personeli özellikleri ve laboratuvar özellikleri açıkça belirtilmektedir.

Ölçüm Parametrelerini ve Periyodunun Belirlenmesi

Ölçüm periyodu belirlemek ile ilgili yasal mevzuat yine ‘’İş Hijyeni Ölçüm,Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’’tir.

Madde 5’te belirttiği gibi işveren ölçümleri risk analizine bağlı olarak yaptırmalıdır. Ölçüm periyodunu ise iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının görüşüyle tekrarlanabilir. Kişisel maruziyetlerde veya ortam ölçümlerinde herhangi bir değişiklik olma ihtimali olan durumlarda (Yeni cihaz alımı, cihazların yerinin değişmesi, büyük tadilat vb.) ölçümler tekrarlanmalıdır.

Burada termal konfor ölçümünü riskli bir hava koşulunda ölçtürmek ya da her iki mevsim de ölçtürmek işverenin sorumluluğundadır.

İşveren Sorumlulukları

Yönetmelikte de açıklandığı üzere firmanıza gelen deney personeline gerekli bilgileri vermek, işletmenin kapasitesinin gerçeği yansıtmasını sağlamak işverenin sorumluluğudur.

Ölçümlere refakat etmenizi önemle tavsiye ederiz.

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

 • Parametre
 • Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti
 • İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti
 • Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu
 • Aydınlatma
 • Termal Konfor
 • Manyetik Alan Ölçümleri
 • Radyasyon Ölçümleri
 • Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri

Whatsapp