Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü

Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü
Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü

ELTEK, konusunda uzman olan mühendisler ile TS EN 15635 standardına göre mevcut depo raflarının durumunu belirleyerek teknik raporlar hazırlamaktadır.

Endüstriyel depo raf sistemleri lojistik süreç içinde yüksek risk ve tehlike potansiyeli olan yerler olarak tanımlanmaktadır.
Depo sahasında risklerin yüksek olması, kullanılan kaldırma ve istifleme ekipmanlarının kullanılıyor olması ve yüklü olan paletlerin hareket ettirerek taşınmasından kaynaklanmaktadır.

Depo rafları risklerin sürekli ve sistemli bir şekilde kontrol altında tutulması gereklidir.Bu nedenle muhtemel kazakların oluşmadan önce belirlenmesi ve her biri için gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereği, bir iş ekipmanı olarak ele alınan depo rafları, bakanlık tarafından yetkili iş denetçileri tarafından yapılan denetimlerde periyodik kontrolleri talep edilmektedir.

TS EN 15635 standardına göre, raf sistemlerinin yılda bir kez uzman kişiler tarafından kontrolleri yapılmalı ve raporlanmalıdır.

Raf Sistemlerinde Genel Olarak Kontrol Edilecek Hususlar Şöyledir:

  • Darbe yükü alan herhangi bir yapı elemanının olup olmadığının kontrolü
  • Kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığının kontrolü
  • Taban plakası ve kiriş kolon bağlantılarındaki görsel hasarlar
  • Kaynak veya malzeme yüzeyinde çatlak kontrolleri
  • Rafların oturduğu temelin durumu
  • Paletlerdeki yüklerin pozisyonu
  • Rafa yük getiren ekstra ekipman varsa onun raf üzerindeki aparatının pozisyonunun uygunluğunun kontrolü
  • İş güvenliği levhaları ve uyarılarının güncelliğinin kontrolü
  • “Kapasite üzeri – overload” yükleme durumunun kontrolü
  • Noktasal veya tekil yüklerin boyutlarının ve stabilitesinin kontrolü

Whatsapp