Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrolü

Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrolü
Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrolü

Elektrik tesislerindeki problemler iş yerlerindeki en önemli tehlike kaynaklarından biridir. Elektrik tesisatının uygun şekilde kurulmamış olması, bakım ve kontrollerinin yapılmaması sebebiyle iş yerlerinde çeşitli kazalar meydana gelmektedir.

Elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kanuni bir zorunluluktur. Can ve mal güvenliği açısından tesisatta periyodik kontrolün yapılması şarttır.

Topraklama Kontrolü

Topraklama, elektriksel bakımdan iletken bir parçayı bir topraklama tesisi üzerinden toprağa bağlama işlemidir. Elektrik tesislerinde ve elektrik cihazlarının bulunduğu yerlerde topraklama, devre sırasında meydana gelen kaçağın iletken üzerinden toprağa akmasını sağlayacağı için büyük öneme sahiptir. Toprağın elektrik akımını geçirmesi esnasında gösterdiği tepki, toprak direnci test cihazı kullanılarak yapılan topraklama ölçümü ile tespit edilir.

Elektrik tesisatında periyodik kontrol, elektrikle çalışan makinaların gövde korumaları için de gerçekleştirilmelidir. İş güvenliği kapsamında üretim tesisi, spor kompleksi, fabrika, eğitim ve öğretim alanları gibi elektrik tesislerine, istenen sürelerde periyodik kontrol yapılması gereklidir. İş güvenliği kapsamında elektrik tesislerine, istenen sürelerde periyodik kontrol yapılması gereklidir.

Elektrik Tesisatı Kontrolü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş Ekipmanlarının Yönetmeliği’nde, elektrik tesisatı kontrolü kapsamında topraklama ve paratoner kontrolleri zorunludur. Yönetmelik kapsamında tesisler, yıllık periyodik muayene yaptırmak zorundadır.

Elektrik tesisatları, görsel ve fonksiyonel bakımdan kontrol edilmektedir. Topraklama değerleri ölçümü, yalıtım ve bağlantıların kontrolü sağlanmaktadır. Tesis veya işletmelerin, dağıtım ve sayaç panoları, motorlar, aydınlatmalar, prizler, açık gerilim kompanzasyon panoları, kablo şaftları yönetmeliğe uygun olarak kontrol edilmektedir.

Elektrik tesisatı ve topraklama tesisatında periyodik kontroller için Resmî Gazete’de yayımlanan 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile bazı standartlar temel alınmaktadır.

Whatsapp