Kaldırma ve İletme ekipmanları, işyerlerinde yük ve malzeme kaldırma-taşınmasında sürekli olarak kullanılan ve işletme koşulları açısından tehlike barındıran makine ve ekipmanlardır. Gerek işlerinizin bu ekipmanlar yüzünden aksamaması, gerekse de çalışan sağlığını tehdit eden unsurları en aza indirmek için, kullanım yoğunluklarına göre yılda en az bir kez periyodik kontrollerinin yapılması zorunludur.Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katı ile test edilir. Test sonucunda bu ekipmanların yükü etkili ve güvenli bir şekilde kaldırma ve askıda tutabilme fonksiyonları, bu yüke dayanıklılığı ve yük fren sistemleri kontrol edilir.

img_divider

ELTEK MÜHENDİSLİK tarafından Periyodik Kontrolü yapılan Kaldırma ve İletme ekipmanları;

* Vinç (Monoray, Gezer Köprü, Portal, Pergel)
* Kule Vinç
* Mobil Vinç
* Caraskal
* Transpalet
* İstif Makinası
* Forklift
* Değişken Erişimli Araç
* Araç Kaldırma Lifti
* Kriko
* İnşaat Asansörü
* Yük Asansörü
* Asılı Erişim Donanım
* Sütunlu Çalışma Platformu
* Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları
* Hidrolik, Pnömatik ve Mekanik Basit Kaldırıcılar
* Yükleme Rampaları
* Halat - Sapan ve Mapa
* Yürüyen Merdiven / Bantlar