Endüstriyel Doğalgaz Tesisatı Periyodik Kontrolleri

Doğal gaz emniyet sistemlerinin çalışır durumda olduğunu kontrol edilir.
Binanın bahçesinde bulunan doğal gaz armatürlerinin kapalı kabin içerisinde muhafaza edilmesi, ancak Ana Kesme Vanasının kilitli olmaması ve gerektiğinde rahat ulaşılabilir durumda olması kontrol edilir.
Doğal gaz tesisatı üzerinde bulunan “solenoid vana” ve acil çıkış kapısı önündeki “ani stop butonu” ile “gaz alarm cihazı” ‘nın işlevini yerine getirip getiremediği en az yılda bir kez kontrol edilir.
Topraklama Tesisatının Kontrolü
Topraklama tesisatının (kazan, baca ve doğal gaz tesisatı topraklama tesisatının) işlevini yerine getirip getiremediği yılda en az bir kez kontrol edilir, gerektiğinde önlem alınır.. Bu amaçla bize müracaat edilerek, topraklama değerinin ölçümü istenmeli ve uygunluğuna dair belge alınmalıdır.
Yakıcı Cihazların ve Bacanın Periyodik Bakımları
Sistemin emniyetli ve verimli çalışmasını sağlamak ve emisyon değerleri kontrol altına alabilmek amacıyla, her kış dönemi öncesinde yılda en az bir kez olmak üzere gaz yakıcı cihazların periyodik bakımları ve baca gazı analizleri yaptırılmalıdır..
Bacanın işlevini yerine getirip getirmediği (tıkanıklık vb ihtimaline karşı) periyodik olarak kontrol edilir.
Kazan dairesinde yanıcı ve yakıcı malzemelerin bulunmadığı kontrol edilir.
Doğal gaz borularının korozyona karşı mukavemetini artırabilmek amacıyla antipas üzeri sarı renk (RAL 2100) boya ile boyanır.
Sistem verimliliğinin ve emniyetinin sağlanması amacıyla alt ve üst havalandırmaların sürekli açık kalması sağlanır.
Kazan dairesi ile ilgili personel Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara gönderilerek gerekli eğitimleri almaları sağlanır.