Elektrik tesisatlarındaki hatalar ve kusurlar işyerlerindeki en önemli tehlike kaynaklarından biridir. Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre İş Ekipmanlarının Kullanımında elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri zorunludur.Üretimlerin vazgeçilmez enerji kaynağı olan elektrik ve ilgili tüm makine ekipmanların periyodik olarak test ve kontrole tabii tutulması hem çalışan sağlığını hem de üretimin devamlılığını sağlayacaktır. İşletme ve üretimin kaynağı olan elektrik tesisatlarının güvenli halde kullanımı yılda en az bir defa uygunluk kontrolleri yapılarak sağlanabilir.Elektriğin tesise girişi ve ana dağıtım panoları, tali dağıtım panoları, sigortalar, termik manyetik şalterler, kaçak akım röleleri, parafudurlar ve bunlara bağlı kablo tesisatları incelenmektedir.

img_divider

ELTEK MÜHENDİSLİK tarafından Periyodik Kontrolü yapılan Elektriksel Tesisat ve ekipmanları;

* Elektrik İç Tesisat
* Topraklama
* Elektrik Panosu
* Kompanzasyon Sistemi ve Panosu
* Kaçak Akım Rölesi
* Termal Kamera Testi
* Katodik Koruma
* Paratoner
* Jeneratör