Yoğun tempo ile çalışılan depolarda devamlı olarak yük indirme ve bindirme işlemleri yapılmaktadır. Raflar üzerinde bulunan ürünler zamanla baskı oluşturacağı için raflarda ezilme, oynama, vidaların çıkması ve metal yorgunluğu gibi hasarlar ortaya çıkar.Bu ve benzeri riskleri önceden belirlemek,  iş kazalarının, maddi ve manevi kayıpların önüne geçmek için Rafların Periyodik kontrolleri ‘’TS EN 15635’’ standartına göre yılda bir kez mutlaka yapılmalıdır.

img_divider

ELTEK MÜHENDİSLİK tarafından Periyodik Kontrolü yapılan Depolama ve Raf Sistemleri;

* Darbe yükü alan herhangi bir yapı elemanının olup olmadığının kontrolü
* Kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığının kontrolü
* Taban plakası ve kiriş kolon bağlantılarındaki görsel hasar kontrolü
* Kaynak veya malzeme yüzeyinde çatlaklar olup olmadığının kontrolü
* Rafların oturduğu temel durumu kontrolü
* Paletlerdeki yüklerin pozisyonu kontrolü
* Rafa yük getiren ekstra ekipmanı varsa aparat pozisyonunun uygunluğunun kontrolü
* İş güvenliği levhaları ve uyarılarının güncelliğinin kontrolü
* Kapasite üzeri yükleme durumunun kontrolü