Yoğun olarak kullanılan Basınçlı Kap ve Ekipmanlar, iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek riskli makine ve ekipmanlar olarak kabul edilmektedir.İşletme Basıncı (en az 0,5 bar) basınç altında çalışan makine, ekipman ve tesisatların periyodik kontrol zorunluluğu ve kontrol kriterleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Periyodik Kontrole tabii tutulmaktadır.Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatların periyodik kontrolünde ilgili imalat ve kullanım standartları eşliğinde Hidrostatik Test metotları uygulanmaktadır. Zorunlu hallerde (işletme ve tesislerin uygun olmadığı veya basınçlı ekipmanların durdurulamadığı zamanlarda) hidrostatik testin yapılamaması sonucu tahribatsız muayene yöntemleri ile periyodik kontroller yapılabilmektedir.Tarafımızdan gerçekleştirilen periyodik kontroller sonucu size sunulan raporların geçerlilik süreleri (yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında) bir yıldır.

img_divider

ELTEK MÜHENDİSLİK tarafından Periyodik Kontrolü yapılan Basınçlı ekipmanlar;

* Basınçlı Kaplar
* Sıcak Su (Kalorifer) Kazanı
* Kızgın Yağ Kazanı
* Kızgın Su Kazanı
* Buharlı Pişirme Kazanı
* Buhar Jeneratörü
* Hava Tankı
* Kompresör
* Hidrofor / Genleşme Tankı
* Boyler / Akümülasyon Tankı
* Emniyet Ventili
* Otoklav
* Tehlikeli Sıvıların Bulunduğu Tank ve Depolar
* Kazan Dairesi Uygunluk