Asansör Periyodik Kontrolleri

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Yük Asansörü periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir
• Yük Asansörü Periyodik Kontrolleri
• TS EN 81-3+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman mühendislerimiz tarafından yapılır.
• Yük Asansörü standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak en az YILDA BİR periyodik kontroller yapılır.
• ELTEK PERİYODİK; bünyesindeki uzman Makine Mühendisleri ve kalibre edilmiş kontrol araçları vasıtası ile işletmenizde kullanılan Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatlarının periyodik kontrollerinde TS EN ISO/IEC 17020 standartları kapsamında, yaptığımız periyodik kontroller sonucunda düzenlediğimiz raporlar, iş müfettişleri ve diğer denetleyici makamlar tarafından kabul edilmektedir.

Periyodik Kontrolü yapılan Asansörler

  • Elektrik Tahrikli Asansör
  • Hidrolik Tahrikli Asansör
  • Servis Asansörü
  • İnşaat Asansörü
  • Sütunlu Çalışma Platformu
  • Asılı Erişim Donanımı
  • Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
  • Araç Kaldırma Lifti
  • Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant
  • Yapı İskeleleri