Periyodik kontrollerimizi yaptırdığımız halde iş kazası olduğunda ne olur?

Periyodik kontrolleri yapılmış ekipman ile ilgili herhangi bir iş kazası olması durumunda olay yeri müfettişlerce incelenecektir. Müfettişler kullanılan ekipmana ait sicil dosyasını talep eder ve bakım – onarım kayıtları ile periyodik kontrol raporlarını inceleyerek firmanın üzerine düşen hukuki sorumluluklarını yerine getirmediğini kontrol eder.

  • Periyodik kontrolleri yapılmış ve herhangi bir uygunsuzluk yok;

Periyodik kontrollerin düzenli yapılmış olması değerlendirme yapılabilmesi adına tek başına bir kriter değildir. Operatörün eğitimi, günlük, haftalık, aylık, yıllık periyotlarda operatörce kontrollerinin yapılması ve bakımlarına ait kayıtların dosyalanmış olması gerekmektedir.

  • Periyodik kontrolleri yapılmış ve tespit edilmiş uygunsuzlukları mevcut;

Periyodik kontrollerin düzenli yapılmış olması işletmenin sorumluluğunun bittiği anlamına gelmez. Bakım dosyası, operatör eğitim bilgilerinin yanında var ise periyodik kontrollerde tespit edilen uygunsuzluklarının giderilmiş ve belgelenmiş olması gerekmektedir. Bu uygunsuzlukların giderilmesine dair bir çalışma yapılmaması işletmenin sorumluluklarını yerine getirmemesi şeklinde yorumlanabilir.